Kanker is de voornaamste oorzaak van arbeidsgerelateerde sterfgevallen in de Europese Unie. Veel vormen van kanker hebben een link met de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk. Als ondertekenaar van de ‘Routekaart voor kankerverwekkende stoffen’, wil het Europees Agentschap voor de veiligheid en gezondheid op het werk EU-OSHA werkgevers en werknemers bewuster maken van deze risico's. 

Deze campagne past in de doelstelling om het aantal arbeidsgerelateerde sterfgevallen door kanker te verminderen. Op 25 mei 2016 sloten zes Europese organisaties een overeenkomst om vrijwillig een actieprogramma op te zetten dat de risico’s van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op de werkplek meer onder de aandacht moet brengen, en goede praktijken wil delen.

De partners in deze overeenkomst zijn het Oostenrijkse federale ministerie van Arbeid, Sociale Zaken en Consumentenbescherming, BusinessEurope (Europese werkgevers), het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA), de Europese Commissie, het Europees Verbond van Vakverenigingen en het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze partijen stelden een routekaart op voor een actieprogramma waarbij lidstaten, sociale partners, bedrijven, onderzoeksorganisaties en andere organisaties uit heel Europa (en daarbuiten) aangemoedigd worden om deel te nemen.

In dit programma komen diverse activiteiten aan bod: 

  • werkgevers voorzien van informatie over grenswaarden, en werkgevers en werknemers meer bewust maken van de risico’s van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen, met name in kmo's
  • werkgevers voorzien van informatie over risicobeoordelingsmethoden en mogelijke maatregelen voor het beheer van de risico's
  • aanzetten tot gedrags- en cultuurverandering op de werkvloer
  • specifieke, kostenefficiënte goede praktijken verzamelen met betrekking tot bepaalde kankerverwekkende stoffen die voor de kmo's een haalbare kaart zijn, ze beschrijven en toegankelijk maken
  • lidstaten en organisaties aanmoedigen om voor een bepaald onderdeel van het actieprogramma een leidende of begeleidende rol te spelen, bijvoorbeeld voor een specifieke groep van kankerverwekkende stoffen of voor een bepaalde sector

 

Met de routekaart roepen de zes organisaties iedereen op om maatregelen te nemen, goede praktijken toe te passen en mensen rondom zich beter bewust te maken, om zo blootstelling aan kankerverwekkende stoffen te voorkomen.

 

Goede praktijken

Dit begrip moet hier breed opgevat worden; het omvat alle initiatieven die werknemers en werkgevers helpen bij de bescherming tegen kankerverwekkende stoffen op het werk. Het kan bijvoorbeeld gaan om technische maatregelen, bewustmakingsactiviteiten, risicobeoordelingstools, een sectorale aanpak, maatregelen ter bevordering van een preventiecultuur, samenwerking tussen bedrijven, samenwerking tussen lidstaten, onderzoeksinstituten of economische sectoren, enzovoort. 

Organisaties worden uitgenodigd hun (geplande) initiatieven en/of bereidheid om met anderen samen te werken, bekend te maken in het kader van de routekaart.

Wilt u uw eigen initiatieven voor de aanpak tegen kankerverwekkende stoffen delen met andere organisaties? Raadpleeg de website voor meer informatie.

 

Bronnen

 

 

 


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , persberichten

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer