Wettelijke vakantiedagen moeten in principe opgenomen worden binnen het vakantiejaar zelf. De wet laat de overdracht van niet-opgenomen vakantiedagen naar een volgend kalenderjaar niet toe. Toch gebeurt het dat een werknemer niet alle vakantiedagen opgenomen heeft. Wat de werkgever moet doen met deze niet-opgenomen vakantiedagen verschilt naargelang de situatie.

 

Indien het onmogelijk is voor de bediende om zijn vakantiedagen op te nemen

Soms is het voor de bediende onmogelijk alle vakantie op te nemen omwille van bepaalde schorsingen, zoals langdurige ziekte, arbeidsongeval of moederschapsrust. In dat geval moet de werkgever aan de bediende het vakantiegeld betalen voor de niet-opgenomen vakantiedagen.

De betaling moet gebeuren ten laatste op 31 december en betreft:

  • Het enkel vakantiegeld: dit is het normale loon voor de niet-opgenomen vakantiedagen op basis van het loon van de maand december.

Op het enkel vakantiegeld dat op het einde van het jaar wordt uitbetaald aan de bediende die zich in de onmogelijkheid bevindt om zijn vakantiedagen op te nemen, worden geen socialezekerheidsbijdragen geïnd.

  • Een supplement van 92% van het loon van december indien geen volledig dubbel vakantiegeld werd betaald.

 

Indien de bediende zelf kiest om zijn vakantiedagen niet op te nemen

Wanneer het niet gelukt is voor de bediende om zijn vakantie op te nemen of als de bediende er zelf voor kiest om zijn vakantiedagen niet op te nemen, belandt de werkgever in een moeilijke situatie. De bediende kan immers niet afzien van de vakantie waarop hij recht heeft en een overdracht naar volgend jaar kan ook niet.

De werkgever is niet verplicht de niet-opgenomen vakantiedagen uit te betalen. Hij moet echter wel kunnen aantonen dat hij de bediende de mogelijkheid heeft gegeven de vakantiedagen op te nemen. Gezien de verworvenheid van vakantie zal dit bewijs streng beoordeeld worden door de bevoegde controlediensten of door de rechter.

Wanneer de werkgever in deze situatie de niet-opgenomen vakantiedagen uitbetaalt, hoewel dit in principe niet mag, is het vakantiegeld onderworpen aan de gewone socialezekerheidsbijdragen.

 

Arbeiders

De arbeiders krijgen in de maand mei hun enkel en dubbel vakantiegeld uitbetaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) of door hun vakantiekas. Dit vakantiegeld is definitief verworven, ook al neemt de arbeider zijn vakantiedagen niet op.

 


Lees meer nieuws over: Newsletter , Verloning , sociale zekerheid , verloven , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer