In ons nieuwsbericht van 16 november 2022 vermeldden we dat de RVA onder bepaalde voorwaarden een uitkering toekent aan werklozen die het werk hervatten in de zorgsector. Deze uitkering werd tevens ingevoerd voor werklozen die het werk hervatten in een knelpuntberoep of in een ander gewest dan dat waar de werknemer zijn hoofdverblijfplaats heeft.

Deze maatregel trad in werking op 1 september 2022 en zou, wat de uitkering in de zorgsector betreft, eindigen op 31 december 2022.

In het Belgisch Staatsblad werd op 16 december 2022 een KB gepubliceerd dat deze maatregel voor de zorgsector nu verlengt tot 31 maart 2023. Het KB treedt in werking op 31 december 2022.

 

Bron

  • Koninklijk besluit van 11 december 2022 tot verlenging van het koninklijk besluit van 7 oktober 2022 tot instelling van een aanvullende uitkering voor werklozen die het werk hervatten in de zorgsector, BS 16 december 2022

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Werken met personeel , aanwerven , arbeidsovereenkomst , payroll , verloning , werkloosheid

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer