Op 10 november 2022 verscheen een koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad dat een uitkering toekent aan werklozen die het werk hervatten in de zorgsectorDeze uitkering werd tevens ingevoerd voor werklozen die het werk hervatten in een knelpuntberoep of in een ander gewest dan dat waar de werknemer zijn hoofdverblijfplaats heeft.

De uitkering wordt toegekend door de RVA, aan werklozen die aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Deze maatregel trad in werking op 1 september 2022 (en treedt buiten werking op 31 december 2022 voor de uitkering zorgsector).

 

Uitkering knelpuntberoep of interregionale mobiliteit

Een volledig werkloze die aan bepaalde voorwaarden voldoet en die tewerkgesteld wordt in een knelpuntberoep of in een ander gewest dan dat waar de werknemer zijn hoofdverblijfplaats heeft, met een arbeidsovereenkomst met een voorziene duur van minstens drie maanden, kan deze uitkering krijgen.

De uitkeringen ‘knelpuntberoep’ en ‘interregionale mobiliteit’ kunnen slechts één keer in een loopbaan voor één arbeidsovereenkomst worden toegekend.

 

Uitkering zorgsector

Een volledig werkloze die aan bepaalde voorwaarden voldoet en tewerkgesteld wordt in de zorgsector met een arbeidsovereenkomst met een voorziene duur van minstens 1 maand, kan eveneens deze uitkering krijgen.

De uitkering ‘zorgsector’ kan slechts één keer in een loopbaan voor één arbeidsovereenkomst worden toegekend.

 

Bedrag van de uitkering

Het dagbedrag van de uitkering is gelijk aan een vierde van het dagbedrag dat de werkloze zou genoten hebben indien hij zich zou bevinden in de eerste drie maanden van de werkloosheid.

 

Cumul met andere uitkeringen

Deze uitkering is cumuleerbaar met een aantal andere uitkeringen, zoals de uitkering tijdelijke werkloosheid, ziekte-uitkering, uitkering tijdskrediet/loopbaanonderbreking, maar is niet cumuleerbaar met de uitkeringen als volledig werkloze. Deze uitkeringen zijn ook onderling niet combineerbaar.

 

Aanvraag

De werknemer moet het formulier C250 invullen en laten aanvullen door zijn werkgever. Het volledig aanvraagdossier moet toekomen bij het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA uiterlijk op het einde van de tweede kalendermaand na de maand waarin de arbeidsovereenkomst een aanvang nam.

Voor meer info, zie het RVA Infoblad T97 - Heb ik recht op een vergoeding van de RVA wanneer ik het werk hervat in een knelpuntberoep, in een ander gewest of in de zorgsector?

 

Bron:

  • Koninklijk besluit van 24 juni 2022 tot instelling van een aanvullende uitkering voor langdurig werklozen die het werk hervatten in een ander gewest of in een knelpuntberoep, BS 5 juli 2022.
  • Koninklijk besluit van 7 oktober 2022 tot instelling van een aanvullende uitkering voor werklozen die het werk hervatten in de zorgsector, BS 10 november 2022.

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Werken met personeel , arbeidsovereenkomst , werkhervatting , werkloosheid

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer