Volgens artikel quinquies van de wet van  3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten is het verboden om werkzaamheden die tot het takenpakket van een personeelslid behoren dat tijdelijk werkloos is om economische redenen, uit te besteden. Dit om ervoor te zorgen dat werkgevers vaste werknemers met economische werkloosheid zouden sturen om hen dan te vervangen door onderaannemers.

 

In het kader van een parlementaire vraag gaf de minister van Werk, Kris Peeters, meer informatie bij de interpretatie hiervan.

De vraag werd immers gesteld of een onderneming die uit verschillende diensten of afdelingen bestaat één van de afdelingen kan uitbesteden, bijvoorbeeld onderhoud,  indien er economische werkloosheid is op een andere afdeling, bijvoorbeeld productie.

Minister Peeters stelde dat de taken die doorgaans door de economisch werkloze werknemers worden uitgevoerd, niet mogen worden uitbesteed. Anderzijds kan een afdeling van een onderneming aan de voorwaarden van economische werkloosheid voldoen, terwijl de andere diensten van dezelfde onderneming geen problemen ondervinden.

Daarom dient men te onderzoeken of de functie, de taak en de activiteit die door de onderaannemers worden uitgeoefend/uitgevoerd gewoonlijk door de economisch werkloze personeelsleden worden verzekerd. Indien dit het geval is, betreft het een verboden uitbesteding. Deze beoordeling kan dus binnen een onderneming op het niveau van de verschillende afdelingen bekeken worden afhankelijk van de functie, de taak of de activiteit.

 

 

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Sociale zekerheid , Werken met personeel , sociale zekerheid , werkloosheid

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer