ECHA heeft een nieuwe richtsnoer gepubliceerd waarmee gebruikers een wetenschappelijk rapport kunnen voorbereiden voor gezondheidsgerelateerde blootstellingslimieten en beroepsmatige blootstellingslimieten (OEL's) op de werkplek.

De richtsnoer stemt de methodieken in REACH en andere wetgeving op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk op elkaar af zodat veilige niveaus van blootstelling aan chemicaliën op de werkplek kunnen worden vastgesteld. De richtsnoer neemt ook de bevindingen van de gezamenlijke task force ECHA/RAC - SCOEL in rekening. 

Lees de richtsnoer. Hij sluit aan bij de Richtsnoer informatie-eisen en beoordeling chemische veiligheid.

Meer over de rol van ECHA in de vaststelling van blootstellingsgrenzen op de werkplaats

 

Bronnen

  • ECHA nieuwsbrief, 7 augustus 2019
  • Kenny Jossels, senTRAL Nieuws – 07 augustus 2019

 

 

 


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , industriële hygiëne en toxicologie