De federale regering maakt werk van een verdere digitalisering van de communicatie met bedrijven en burgers. Overheidsinstellingen zullen in de komende jaren almaar meer documenten in elektronische vorm naar ondernemingen sturen. Daarom stelt de regering voor om het gebruik van de e-Box Enterprise vanaf 1 januari 2025 te verplichten voor alle Belgische ondernemingen.

De ministerraad van 22 april 2022 heeft hiertoe op voorstel van staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel een voorontwerp van wet goedgekeurd. Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad, aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en aan de Raad van State.

 

De e-Box Enterprise wordt verder ontwikkeld zodat hij kan uitgroeien tot een volwaardig communicatiekanaal. Zo wordt het mogelijk voor ondernemingen om te antwoorden op berichten. Bovendien wordt een kader gecreëerd waarin overheden aangetekende zendingen naar bedrijven kunnen verzenden.

 

Over de e-Box Enterprise

e-Box Enterprise is de beveiligde elektronische brievenbus die alle officiële communicatie tussen ondernemingen en overheidsinstellingen op één plek samenbrengt.

 

In e-Box Enterprise ontvangen bedrijven documenten en berichten van de instellingen van de sociale zekerheid, maar ook van overheden van alle Belgische niveaus. De lijst van gemeentelijke, regionale en federale instanties die berichten en documenten sturen via e-Box Enterprise groeit nog steeds aan.

 

De e-Box Enterprise wordt ontwikkeld door de RSZ.

 

Alle informatie over de e-Box Enterprise is te vinden op eboxenterprise.be

 

Bronnen :

  • Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
  • Ministerraad van 22 april 2022

Lees meer nieuws over: Sociale zekerheid , sociale zekerheid , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer