Wanneer een werknemer educatief verlof neemt, wordt zijn loon doorbetaald tot aan een bepaald grensbedrag per maand. Deze loongrens bedroeg 2.760 euro voor het schooljaar 2016-2017 en werd voor het schooljaar 2015-2016 opgetrokken naar 2.815 euro. Werkgevers kunnen een terugbetaling verkrijgen van de lonen en de sociale bijdragen die betrekking hebben op deze dagen en uren educatief verlof. De werkgever zal per goedgekeurd uur betaald educatief verlof een forfait van 21,30 euro ontvangen.

Het betaald educatief verlof is sinds enkele jaren geregionaliseerd. De aanvragen tot terugbetaling moeten dan ook ingediend worden bij de Gewestelijke bevoegde diensten. De dossiers met betrekking tot het schooljaar 2016-2017 voor de werknemers verbonden aan een vestigingseenheid gelegen in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten ten laatste op 30 juni 2018 worden ingediend.

Indien u klant bent van Attentia sociaal secretariaat kan Attentia deze administratie voor u doen. Voor meer informatie over deze dienstverlening, kan u contact opnemen met uw klantenbeheerder.


Lees meer nieuws over: Verloning , gewaarborgd inkomen , loonlasten , verloven , wetgeving