Wanneer een werknemer educatief verlof neemt, wordt zijn loon begrensd doorbetaald. Werkgevers kunnen een terugbetaling van de lonen en de sociale bijdragen verkrijgen, die betrekking hebben op de dagen en uren educatief verlof. Per goedgekeurd uur betaald educatief verlof zal de werkgever een forfaitaire tussenkomst ontvangen van de bevoegde overheid.

Door de regionalisering van deze bevoegdheid is de wetgeving verschillend al naargelang de vestigingseenheid van de werkgever gelegen is in Vlaanderen, Wallonië, Brussel of de Duitstalige gemeenschap.

De dossiers met betrekking tot het schooljaar 2017-2018 moeten voor de werknemers verbonden aan een vestigingseenheid gelegen in Vlaanderen ingediend worden uiterlijk op 31 december 2018.

De dossiers voor de werknemers verbonden aan een vestigingseenheid binnen het Waals Gewest ligt moeten uiterlijk ingediend worden op 31 maart 2019.  Voor het Brussels hoofdstedelijk Gewest ligt de deadline op 30 juni 2019.

De aanvraag dient volgende documenten te bevatten:

  • Een enkele aangifte van schuldvordering voor alle betrokken werknemers
  • Een individuele steekkaart 2017- 2018 per werknemer, alfabetisch gerangschikt
  • De originele getuigschriften (toe te voegen bij de individuele steekkaart van de werknemer, dit om de inschrijving en het nauwgezet bijwonen van de opleiding te bewijzen)

In sommige gevallen moet nog bijkomende informatie worden toegevoegd:

  • Het bewijs dat er lesuren samenvallen met arbeidstijd (werknemer minder dan 4/5e tewerkgesteld met een vast uurrooster of bij gebruik van de verhoogde maxima bij het samenvallen van lesuren en werkuren)
  • Kopie van de arbeidsovereenkomst voor variabele deeltijders
  • Een verklaring op eer van de werknemer dat hij nog geen diploma hoger secundair onderwijs bezit (indien hij een opleiding basiseducatie volgt of een opleiding die leidt naar een eerste diploma hoger secundair onderwijs)
  • Bij een groot aantal werknemers (vanaf 100 werknemers) moet in Vlaanderen gebruik gemaakt worden van een elektronische werknemerslijst. De elektronische werknemerslijst moet als excel-bijlage naar volgende e-mail adres gestuurd worden: educatiefverlof@vlaanderen.be. Een afdruk van deze lijst moet bij het terugbetalingsdossier gevoegd worden.

 

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Sociale bijdragen , Sociale zekerheid , Werken met personeel , gewaarborgd inkomen , sociale zekerheid , verloning , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer