Huidziektes behoren tot de meest voorkomende beroepsziektes in de Europese Unie. Ze vertegenwoordigen 10% tot 40% van het totaal aantal beroepsziektes. Dit is te wijten aan het hoge gebruik van scheikundige producten in diverse sectoren. Ook biologische en fysische agentia kunnen huidproblemen en -ziektes veroorzaken.

In vrijwel alle sectoren van de industrie en handel lopen werknemers het risico op blootstelling aan schadelijke producten. Beroepsactiviteiten met een rechtstreeks contact met water zijn extra risicovol, omdat vochtig werk de barrièrefunctie van de huid ernstig kan schaden. 

Het voorkomen van huidziektes vraagt meer dan louter een paar veiligheidshandschoenen. Bedrijven moeten investeren in een structurele aanpak, met een combinatie van preventieve, technische en organisatorische maatregelen. 

De blootstelling aan scheikundige producten kan leiden tot brandwonden, huidirritatie en acné. Bij opname van deze producten door de huid kan dit zelfs leiden tot toxische effecten of kanker. Daarnaast kunnen solventen en detergenten allergische reacties veroorzaken. Als biologische agentia en zonnestraling samen optreden, dan kunnen de negatieve gezondheidseffecten nog versterkt worden.

 

Preventiemaatregelen

Welke stappen kunt u als preventieadviseur of werkgever nemen om uw werknemers (beter) te beschermen tegen deze beroepsziektes? 

  • Maak een evaluatie van jobs waarbij werknemers blootgesteld kunnen worden aan schadelijke stoffen, of waarbij negatieve effecten kunnen optreden van vochtig werk, het gebruik van solventen en detergenten, zonlicht of een ander risico.
  • Pas werkprocessen aan, bijvoorbeeld door schadelijke stoffen te verwijderen en te vervangen door minder schadelijke, door technische maatregelen te nemen (bv. apparatuur gebruiken die een veilige afstand voorziet tussen product en huid) en/of organisatorische maatregelen te voorzien (bv. de blootstellingstijd aan risicovolle producten zo kort mogelijk houden).
  • Promoot of verplicht het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), zoals handschoenen (al dan niet in combinatie met aangepaste werkkledij) of huidbeschermingsproducten.
  • Werking een huidbeschermingsplan uit met maatregelen, checklists en instructies voor huidbescherming voor, tijdens en na risicovol werk.
  • Leid werknemers op over risicoproducten, preventie, correct gebruik van beschermingsproducten en eerste zorg na incidenten.

 

Voorbeelden

In Estland en Zweden hebben twee toonaangevende schoonmaakbedrijven (respectievelijk SOL en ISS Group) concrete stappen ondernomen voor een veilig beheer van chemische producten. 

Het schoonmaakbedrijf SOL in Estland paste zijn aankoopsysteem aan, waardoor het gebruik van dagelijkse reinigingsproducten tot drie (onschadelijke) middelen wordt beperkt. Deze maatregel werd aangevuld met extra opleiding, vereenvoudigde richtlijnen voor veiligheid en gezondheid en het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen aan werknemers. 

Het schoonmaakbedrijf ISS Group in Zweden verminderde de blootstelling van personeel aan gevaarlijke reinigingschemicaliën door deze te vervangen door veiliger alternatieven. Daarnaast werd extra geïnvesteerd in opleiding en controle van de werknemers.

 

Bronnen

 

 


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , arbeidsveiligheid , gezondheidstoezicht , industriële hygiëne en toxicologie

2022 ©
Attentia
Privacyregeling | Disclaimer