Wanneer een vennootschap een woning gratis ter beschikking stelt aan de werknemer voor privégebruik, betreft dit een voordeel van alle aard voor de werknemer. Naar aanleiding van recente rechtspraak heeft de wetgever de factor voor de berekening van het voordeel gewijzigd.

 

Tot voor kort werd er een onderscheid gemaakt tussen de terbeschikkingstelling door een natuurlijk persoon of door een rechtspersoon. Ingeval een woning werd ter beschikking gesteld door een natuurlijk persoon, gold volgende formule:

 

Geïndexeerd Kadastraal Inkomen (KI) x 100/60

 

Betrof het echter een terbeschikkingstelling door een rechtspersoon, dan werd het voordeel alle aard berekend afhankelijk van het bedrag van het niet geïndexeerde KI :

 

Niet geïndexeerd KI ≤ 745 EUR: Geïndexeerd KI x 100/60 x 1,25

 

Niet geïndexeerd KI > 745 EUR: Geïndexeerd KI x 100/60 x 3,8

 

Rechtspraak heeft geoordeeld dat de verschillende behandelingswijze tussen natuurlijke personen en rechtspersonen een discriminatie inhield. Hierop heeft de regering tijdens het begrotingsconclaaf beslist om één factor te gebruiken voor alle berekeningen, namelijk factor 2.

 

Deze beslissing van de regering betekent een verlaging van het voordeel alle aard voor werknemers die een woning van hun werkgever ter beschikking krijgen en  waarvan het niet geïndexeerde KI > 745 EUR. Momenteel is het nog wachten op de publicatie in het Belgisch staatsblad van de wijziging van art. 18§3 KB/WIB 92


Lees meer nieuws over: Attentia , Newsletter , Tewerkstelling , Verloning , Sociale bijdragen , Sociale zekerheid , Werken met personeel , 45+ , RSZ-aangifte , sociale bijdragen

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer