Naar aanleiding van het Covid-19 virus en de Coronamaatregelen, kent de Vlaamse regering tijdelijk ook opleidingsverlof toe aan werknemers die een digitale opleiding volgen in het kader van het Vlaams opleidingsverlof (VOV). Voorlopig geldt deze maatregel voor één schooljaar namelijk dat van 2020 – 2021.

 

Om recht te hebben op VOV, moet de werknemer minstens voor 32 contacturen (of minstens 3 studiepunten) ingeschreven zijn binnen een tijdsperiode van één jaar.

 

De nieuwe regels voor het schooljaar 2020-2021 zetten in op opleidingen via blended leren. Dit betekent dat de opleidingen moeten gegeven worden in een weloverwogen combinatie van face-to-face aanbod en een onlinecomponent. Hiervoor moet de opleidingsverstrekker gebruik maken van een learning management systeem om het leerproces te ondersteunen en de leerevolutie op te volgen.

 

In geval van blended leren moet de opleidingsverstrekker bij de indiening van de aanvraag tot registratie van de opleiding voor VOV aan de Vlaamse overheid meedelen welk learning management systeem hij voor de opleiding hanteert en hoe hij het doorlopen van het leerproces en het behalen van de vooropgezette leerdoelstellingen zal opvolgen.

 

Verder heeft de Vlaamse regering ook de definitie van contacturen verruimd. Hierdoor kan het rechtstreekse contact tussen instructeur of begeleider en cursist zowel fysiek als digitaal zijn.

 

Ook voor het blended leren kan de cursist zijn uren VOV gebruiken om afwezig te zijn op het werkplek gedurende de voorziene opleidingstijd, ook al moet hij niet fysiek aanwezig zijn in de les.

 

De cursist werknemer heeft zijn opleiding nauwgezet gevolgd wanneer hij beschikt over een attest van de opleidingsverstrekker dat verklaart dat hij het leerproces doorlopen heeft.

 

Bron:

  • Besluit van 17 juli 2020 van de Vlaamse Regering tot tijdelijke versoepeling van sommige voorwaarden voor de toekenning van Vlaams opleidingsverlof, BS 24 juli 2020.

Lees meer nieuws over: Werken met personeel , verlof , verloven , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer