Op basis van cao 104 zijn werkgevers die meer dan 20 werknemers tewerkstellen sinds 2013 verplicht om een werkgelegenheidsplan op te stellen voor de oudere werknemers (= 45-plussers). In dit werkgelegenheidsplan moeten maatregelen opgenomen worden om de tewerkstelling van deze doelgroep te behouden en te bevorderen. Het aantal werknemers wordt berekend op basis van het aantal werknemers in voltijdse equivalenten in de onderneming en het aantal uitzendkrachten in voltijds equivalenten op de eerste werkdag van het kalenderjaar.

Deze berekening moest in 2013 gebeuren en was van toepassing voor 4 jaar. Werkgevers die op 2 januari 2013 meer dan 20 werknemers tewerkstelden moesten dus een werkgelegenheidsplan voorzien voor de jaren 2013, 2014, 2015 en 2016. De werkgever had in dit kader de keuze om ieder jaar een werkgelegenheidsplan op te stellen of te opteren voor een plan met meerjarenmaatregelen. Op 2 januari 2017 moet de vaststelling van het aantal werknemers opnieuw gebeuren om na te gaan of de werkgever valt onder de verplichting van het werkgelegenheidsplan.

In onze maandelijkse newsletter van januari 2017 gaan we dieper in op de inhoud van dit werkgelegenheidsplan en de te volgen procedure.

 

Bron

  • Cao nr. 104 van 27 juni 2012 over de uitvoering van een werkgelegenheidsplan oudere werknemers in de onderneming.

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , 45+ , sociaal overleg , werkbaar wendbaar werk , wetgeving