Sinds 2014 is de bevoegdheid van het Betaald Educatief verlof geregionaliseerd. Vlaanderen heeft een hervorming uitgewerkt en op 13 november 2018 is in het Belgisch Staatsblad het Decreet houdende het Vlaams opleidingsverlof gepubliceerd.

Het Vlaams opleidingsverlof heeft als doel het volgen van arbeidsmarktgerichte en loopbaangerichte opleidingen door werknemers uit de privésector te stimuleren. Een werknemer heeft daarbij het recht om op het werk afwezig te zijn, met behoud van het geplafonneerd loon dat op het gewone tijdstip moet worden uitbetaald, om opleiding te volgen of om te studeren of om examens af te leggen.

Er komt een Vlaamse opleidingsdatabank waarin de arbeidsmarktgerichte en loopbaangerichte opleidingen die in aanmerking komen voor het Vlaams Opleidingsverlof geregistreerd zullen worden, zodat deze makkelijk raadpleegbaar zijn.

De terugbetaling aan de werkgever van de uren betaald educatief verlof wordt eenvoudiger en gedigitaliseerd. De werkgever dient een digitale aanvraag in bij het begin van de opleiding en vermeldt de opgenomen uren opleidingsverlof in zijn kwartaalaangifte (DMFA).  Het opstellen van een schuldvorderingsdossier wordt dus verleden tijd.

De voorziene inwerkingtreding is 1 september 2019 maar het is nog wachten op enkele uitvoeringsbesluiten om de concrete modaliteiten vast te leggen.

We houden u via onze Nieuwsbrieven en Newsletters verder op de hoogte.

Bron:

  • Decreet van 12 oktober 2018 houdende het Vlaams opleidingsverlof en houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Werk en Sociale Economie, BS 13 november 2018.

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Sociale bijdragen , Sociale zekerheid , Werken met personeel , verloning , verloven , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer