Op 17 juni 2019 is de wet tot uitvoering van het ontwerp van het interprofessioneel akkoord  (IPA) 2019 – 2020 verschenen in het Belgisch Staatsblad.

De belangrijkste maatregelen van de deze wet zijn:

• Uitstel voor de sectoren tot 30 september 2019 tot uitwerking van inzetbaarheidsmaatregelen;
• Verlenging 0,10 % werkgeversbijdragen voor inspanningen risicogroepen;
• Verlening innovatiepremie;
• Verhoging loonplafond met 1,1% van uitkering arbeidsongeval en beroepsziekte;
• Dwangbevel voor inning schuldvorderingen RSZ.

Bron:

  • Wet van 26.06.2019 tot uitvoering van het ontwerp van interprofessioneel akkoord 2019-2020, B.S. 17 juni 2019

Lees meer nieuws over: wetgeving