In november 2022 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen overschreden. Als gevolg daarvan worden de sociale uitkeringen in december 2022 en de wedden van het overheidspersoneel in januari 2023 met 2% aangepast aan de gestegen levensduurte.  

In december 2022 verhogen onder meer:   

  • De grensbedragen voor de berekening van de werkbonus;  
  • Het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI);  
  • De sociale uitkeringen zoals werkloosheidsuitkeringen, pensioen, de uitkeringen en bedrijfstoeslagen in het kader van SWT en SWAV, de door de ziekte- en invaliditeitsverzekering gestorte vergoedingen, de vergoedingen voor tijdskrediet en thematisch verlof, de vergoeding in geval van sluiting van ondernemingen, het leefloon en de kinderbijslag;  
  • Het flexi-uurloon;   
  • ... 

Lees meer nieuws over: Verloning , Sociale zekerheid , Werken met personeel , indexatie , loonelementen , pensioen , werkloosheid

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer