In oktober 2022 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen overschredenAls gevolg daarvan worden de sociale uitkeringen in november 2022 en de wedden van het overheidspersoneel in december 2022 met 2% aangepast aan de gestegen levensduurte.  

In november 2022 verhogen onder meer:   

  • De grensbedragen voor de berekening van de werkbonus;  
  • Het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI);  
  • De sociale uitkeringen zoals werkloosheidsuitkeringen, het pensioen, de uitkeringen en bedrijfstoeslagen in het kader van SWT en SWAV, de door de ziekte- en invaliditeitsverzekering gestorte vergoedingen, de vergoedingen voor tijdskrediet en thematisch verlof, de vergoeding in geval van sluiting van ondernemingen, het leefloon en de kinderbijslag;  
  • Het flexi-uurloon;   
  • ... 

 

Bron: 

Federale Overheidsdienst Economie


Lees meer nieuws over: Verloning , Sociale zekerheid , Pensioen en aanvullende verzekeringen , Werken met personeel , indexatie , payroll , RSZ , sociale zekerheid , verloning , werkloosheid , ziekte

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer