Als gevolg daarvan worden de sociale uitkeringen in augustus 2022 en de wedden van het overheidspersoneel in september 2022 met 2% aangepast aan de gestegen levensduurte. 

 In augustus 2022 verhogen onder meer:  

  • De grensbedragen voor de berekening van de werkbonus; 
  • Het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) tot 1.879,13 euro; 
  • De sociale uitkeringen zoals werkloosheidsuitkeringen, het pensioen, de uitkeringen en bedrijfstoeslagen in het kader van SWT en SWAV, de door de ziekte- en invaliditeitsverzekering gestorte vergoedingen, de vergoedingen voor tijdskrediet en thematisch verlof, de vergoeding in geval van sluiting van ondernemingen, het leefloon en de kinderbijslag; 
  • Het flexi-uurloon  tot 10,54 euro en het flexi-vakantiegeld 0,81 EUR per uur (totaal dus 11,35 euro)
  • ... 

 

Bron: 

  • Federale Overheidsdienst Economie

Lees meer nieuws over: Verloning , Sociale zekerheid , verloning , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer