In augustus 2021 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen overschreden. Als gevolg daarvan worden de sociale uitkeringen in september 2021 en de wedden van het overheidspersoneel in oktober 2021 met 2% aangepast aan de gestegen levensduurte. 

In september 2021 verhogen onder meer:  

  • De grensbedragen voor de berekening van de werkbonus; 
  • Het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI); 
  • De sociale uitkeringen zoals werkloosheidsuitkeringen, het pensioen, de uitkeringen en bedrijfstoeslagen in het kader van SWT en SWAV, de door de ziekte- en invaliditeitsverzekering gestorte vergoedingen, de vergoedingen voor tijdskrediet en thematisch verlof, de vergoeding in geval van sluiting van ondernemingen, het leefloon en de kinderbijslag; 
  • Het flexi-loon. 

 

Bron :

  • Federale Overheidsdienst Economie

Lees meer nieuws over: Verloning , verloning , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer