In augustus 2018 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen overschreden.

Als gevolg daarvan zullen de sociale uitkeringen in september 2018 en de wedden van het overheidspersoneel in oktober 2018 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.

In september 2018 verhogen daardoor:

  • de grensbedragen en berekening werkbonus;
  • het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI);
  • de sociale uitkeringen zoals werkloosheidsuitkeringen, het pensioen, de uitkeringen en bedrijfstoeslagen in het kader van SWT en SWAV, de door de ziekte- en invaliditeitsverzekering gestorte vergoedingen, de vergoedingen voor tijdskrediet en thematisch verlof, de vergoeding in geval van sluiting van ondernemingen, het leefloon en de kinderbijslag.

 

 


Lees meer nieuws over: Attentia , Newsletter , Verloning , Sociale zekerheid , Werken met personeel , gewaarborgd inkomen , verloning , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer