De geruchten werden de laatste dagen alsmaar hardnekkiger en nu is het ook officieel door de FOD WASO bevestigd: de sociale verkiezingen van mei 2020 worden UITGESTELD. 

Door de Corona-crisis is de normale werking van vele ondernemingen zwaar verstoord. Ingevolge de grote fysieke afwezigheid van werknemers op de werkvloer wordt de degelijke organisatie van sociale verkiezingen en de verderzetting van de lopende procedure onmogelijk. 

In die omstandigheden hebben de sociale partners een informele consensus bereikt over de collectieve opschorting van de sociale verkiezingsprocedure. 

Zij zullen zich de komende dagen beraden over de praktische details en juridische gevolgen. De definitieve consensus wordt zo spoedig mogelijk bekrachtigd en verankerd in de regelgeving. 

Concreet betekent de opschorting dat de procedure vanaf dag X+36 wordt stilgelegd (‘bevroren’) en dat de voortgang van alle procedurestappen die na X+35 vallen wordt uitgesteld tot een nog nader te bepalen datum. De daadwerkelijke verkiezingsdag zal bijgevolg niet plaatsvinden tussen 9 en 24 mei 2020. Op de nader te bepalen datum (vermoedelijk na de zomer) zal de procedure dan worden hernomen vanaf dag X+36. 

Niettemin dienen de eventueel thans nog lopende verkiezingshandelingen nog te worden verdergezet tot en met dag X+35. 

Het is dan ook belangrijk dat de fase van eerste indiening van kandidaturen in elke onderneming verder wordt afgehandeld. Deze fase verloopt veelal digitaal door de voordracht van kandidaturen door de vakorganisaties via de webapplicatie. Huislijsten voor kandidaat-kaderleden kunnen verder op papier worden ingediend via verzending met de post. De verplichte eerste aanplakking van de kandidatenlijsten die de werkgever dient door te voeren op dag X+40 wordt echter uitgesteld

Van zodra er meer duidelijkheid is over de precieze gevolgen van de opschorting, zal hierover opnieuw worden gecommuniceerd.


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Wijzigingen in uw onderneming , sociale verkiezingen

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer