De federale regering bekrachtigde op 15 juni 2021 via elektronische weg in de ministerraad de uitvoering van het bemiddelingsvoorstel dat in het kader van de interprofessionele onderhandelingen 2021-2022 aan de leden van de G10 werd voorgelegd.

Dit bemiddelingsvoorstel heeft betrekking op de welvaartsenveloppe (400 miljoen euro in 2021), de loonnorm (vastgesteld op 0,4% exclusief indexering) en de coronapremie die bedrijven en sectoren die tijdens de crisis goede resultaten hebben behaald, aan hun werknemers kunnen toekennen.

Deze eenmalige en uitzonderlijke premie bedraagt maximaal 500 euro en zal de vorm aannemen van een consumptiecheque. De cheque kan gedurende het hele jaar 2021 worden uitgekeerd en is geldig tot en met 31 december 2022.

De verschillende ontwerpen van koninklijk besluit en voorontwerp van wet  tot vaststelling van de maatregelen inzake het loonoverleg voor de periode 2021-2022 worden nu ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

We houden u  via onze nieuwsberichten verder op de hoogte.

Bron:

  • Ministerraad 15 juni 2021 – News.Belgium

Lees meer nieuws over: Verloning , Sociale bijdragen , Sociale zekerheid , Wijzigingen in uw onderneming , loonelementen , sociaal overleg

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer