In ons nieuwsbericht van 11 oktober 2018 bespraken we de goedkeuring van de ministerraad van een ontwerp van koninklijk besluit dat een maatregel van de 'jobsdeal' uitvoert en als doel heeft om vanaf 1 januari 2019 ook voor individuele werknemers het recht te openen op een ‘zachte landingsbaan’, zonder dat hiervoor een cao moet gesloten zijn op sector of ondernemingsniveau.

 

De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft zich in een advies van 23 oktober uitgesproken over dit ontwerp-kb.

 

In dit advies laat de NAR zich eerder kritisch uit over de versoepeling van de maatregel:

 

  • De maatregel van de zachte landingsbaan is pas in werking sinds 1 januari 2018, waardoor deze nauwelijks is doorgedrongen op het terrein. Op dat ogenblik was het tweejaarlijkse sectorale overleg voor de periode 2017-2018 immers al afgerond, waardoor de maatregel niet in dit overleg kon opgenomen worden;
  • Maatregelen om de werklast van oudere werknemers te verminderen kaderen het best in een globale visie rond eindeloopbaanbeleid;
  • Het was de bedoeling de maatregel pas na 3 jaar te evalueren om rekening te kunnen houden met de resultaten van het sectoraal overleg;
  • De gevolgen van een activerend loonbeleid worden afgeschoven naar het individuele niveau van de werkgever (verhoogde loonkost) en de werknemer (geen pensioengelijkstelling). Daarenboven dreigt de compenserende netto-vergoeding ingezet te worden als methode tot loonoptimalisatie
  • De maatregel strookt niet met het ontradend beleid rond het vroegtijdig uit de arbeidsmarkt stappen.

 

 

Wij houden u via onze nieuwsberichten en Newsletter verder op de hoogte van de verdere ontwikkelingen terzake.

 

Bron:

  • Nationale Arbeidsraad – Advies 2102 van 23 oktober 2018

 


Lees meer nieuws over: Attentia , Tewerkstelling , Sociale zekerheid , Werken met personeel , 45+ , arbeidsduur , arbeidsovereenkomst , gewaarborgd inkomen , loonlasten , sociale bijdragen , sociale zekerheid , verloning , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer