De Nationale Arbeidsraad (NAR) vraagt de regering om de geldigheidsduur te verlengen van de maaltijdcheques, de ecocheques, de geschenkcheques en de sport/cultuurcheques die niet zullen kunnen

worden opgebruikt door de coronaviruscrisis.

 

De Raad is immers van mening dat zo’n verlenging grote voordelen inhoudt voor de begunstigden door de vrijwaring van hun koopkracht, en voor de handelaars en ondernemingen, met inbegrip van de horecasector, omdat de herneming van hun activiteiten wordt gestimuleerd.

Bovendien is zo’n verlenging gunstig voor de hele economie omdat de consumptie weer op gang komt doordat die cheques opgebruikt kunnen worden en gelet op de veelheid aan sectoren waar die cheques van toepassing zijn.

De Raad vraagt dat voor de maaltijdcheques, de ecocheques en de geschenkcheques die in maart, april, mei en juni 2020 vervallen, voorzien wordt in een verlenging van 6 maanden vanaf de vervaldatum van die cheques. Ook moet in een nieuwe verlenging voorzien worden indien de maatregelen zouden voortgezet worden.

Voor de sport/cultuurcheques, die allemaal een vaste vervaldatum hebben, namelijk 30 september, vraagt de Raad, naar analogie met het mechanisme dat hij voorstelt voor de andere cheques, de geldigheidsduur ervan te verlengen tot 31 december 2020.

 

Bron:

  • Nationale Arbeidsraad - Perscommuniqué van 08 april 2020
  • NAR - ADVIES 2161 van 8 april 2020 - Coronaviruscrisis - Uitbreiding geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques

Lees meer nieuws over: Verloning , loonelementen , maaltijdcheques , wetgeving