U hebt misschien (of niet) horen praten over de hervorming van de kinderbijslag. U vraagt u misschien af of die verandering een weerslag zal hebben op uw kinderbijslag. Maak u geen zorgen, alles is in het werk gesteld om een onderbreking in de betalingen te vermijden. U behoudt uw huidige rechten.
 
In de praktijk wordt uw dossier automatisch overgedragen aan de nieuwe instelling die uw kinderbijslag zal betalen. Zonder afbreuk te doen aan de toepassing van de toekomstige nieuwe regels in de entiteiten, blijven alle formulieren (P7, P9 en P20) ongewijzigd. Tegen oktober krijgt u van ons nog alle praktische informatie (adres, telefoonnummer, ...).
 
In afwachting geven we u al enige informatie over de nieuwe kinderbijslagregelingen in de verschillende entiteiten.
 

Hervorming van de kinderbijslag, wat betekent dat?

Met de zesde staatshervorming wordt de kinderbijslag "gedefederaliseerd". Dat betekent dat de kinderbijslag niet meer wordt betaald door het federale niveau, maar door de gewesten en gemeenschappen. Er zullen dus vier verschillende regelingen naast elkaar bestaan: een Vlaamse, een Waalse, een Brusselse en één voor de Duitstalige Gemeenschap.
 
Die overdracht wordt concreet op 1 januari 2019 voor de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en het Waals Gewest. In Brussel is de verandering gepland voor 1 januari 2020. 
 

Wat gaat er in de verschillende gewesten van het land gebeuren?

De regionalisering betekent dat de kinderbijslagregeling in Vlaanderen, Wallonië, Brussel en in de Duitstalige Gemeenschap zal verschillen. Elke entiteit heeft namelijk de voorwaarden en de kinderbijslagbedragen willen aanpassen aan de specifieke noden van haar inwoners.
 
Samengevat:
  • In Vlaanderen zal de kinderbijslag vanaf 1 januari 2019 "Groeipakket" heten. Elk kind geboren vanaf 2019 ontvangt de nieuwe door het Groeipakket bepaalde bedragen. Kinderen geboren voor 2019 blijven de oude bedragen krijgen, maar ze kunnen recht hebben op een door het Groeipakket bepaalde toeslag.
  • De Duitstalige Gemeenschap lanceert ook vanaf 1 januari 2019 haar nieuwe kinderbijslagsysteem. Alle gezinnen gaan automatisch over naar dat nieuwe systeem. Het voor de maand december 2018 ontvangen bedrag blijft behouden tot het nieuwe bedrag voordeliger wordt of tot het aantal rechthebbende kinderen in het gezin verandert.  Het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap betaalt de kinderbijslag voor alle gezinnen.
  • Wallonië neemt de betaling van de kinderbijslag op 1 januari 2019 over, maar de nieuwe bedragen worden pas vanaf 1 januari 2020 voor de kinderen geboren na die datum toegepast. De huidige regeling wordt verder in 2019 toegepast met enkele nieuwe maatregelen voor alle gezinnen (bv.: sociale toeslagen gebonden aan het inkomen, automatisch recht tot 21 jaar behalve als het kind werkt of werkloosheidsuitkeringen krijgt). 
  • De nieuwe regeling in Brussel treedt op 1 januari 2020 in werking. Meer concrete informatie krijgt u in oktober 2018.
 
U vindt alle details over de nieuwe regelingen (en bedragen) via deze links:
 

Wat moet u persoonlijk doen?

De woonplaats van het kind bepaalt welke regeling voor zijn kinderbijslagdossier wordt toegepast. In elk geval hoeft u niets te doen: het dossier van uw kind wordt automatisch overgedragen.
 
Elk gezin is verschillend: mama en papa, mama of papa alleen, nieuw samengesteld gezin, enig kind, kroostrijk gezin,... Uw kinderbijslagfonds blijft u in elk geval een kwalitatief hoogstaande dienst verlenen.

Lees meer nieuws over: Kinderbijslag , kinderbijslag , kinderbijslagfonds