Ruim een jaar geleden verscheen de eerste editie van de generieke gids, een handleiding met alle noodzakelijke principes en maatregelen om ondernemingen veilig te laten werken en het risico op besmettingen via het werk tot een minimum te beperken. Die eerste verjaardag was het uitgelezen moment om de gids een update te geven. De aanpassingen focussen vooral op het belang van goede ventilatie, het dragen van mondmaskers en de teststrategieën in bedrijven. 

Het actualiseren van de generieke gids is de taak van de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. Ze doen dit in overleg met de FOD Werkgelegenheid en de beleidscel van de minister van Werk. Aanpassingen gebeuren op basis van nieuwe wetenschappelijke kennis en de gewijzigde situatie op het terrein. Hieronder bespreken de belangrijkste wijzigingen in vier onderdelen van de generieke gids, zoals die op 12 mei 2021 gepubliceerd werd. 

 

1. Doelstelling van de gids 

De nieuwe gids vermeldt expliciet dat principes en maatregelen, zoals het organiseren van telewerk, consequent en door iedereen moeten worden nageleefd. Ook medewerkers die een negatieve test hebben afgelegd of al gevaccineerd zijn tegen het virus, moeten de richtlijnen dus blijven volgen zodat iedereen in de veiligst mogelijke omstandigheden kan werken. Een negatief testresultaat sluit nooit volledig uit dat iemand toch besmet is en het virus kan overdragen. Mensen kunnen ook na het afnemen van de test besmet geraken en bijgevolg alsnog besmettelijk zijn voor anderen. 

Ook gevaccineerde medewerkers kunnen in sommige gevallen het virus overdragen op mensen in hun omgeving, al is het risico hierop wel een stuk minder groot. Een andere doelstelling van de nieuwe generieke gids is dan ook wijzen op het belang van de vaccinatie tegen COVID-19. 

 

2. Ventilatie 

Naast het respecteren van social distancing is goede ventilatie een van de belangrijkste maatregelen om de verspreiding van het virus op de werkvloer tegen te gaan. De generieke gids verduidelijkt in de nieuwe versie hoe werkgevers dit concreet moeten aanpakken. De werkruimte moet zoveel mogelijk, liefst 24/7, geventileerd worden met buitenlucht of met van het virus gezuiverde lucht. Het aantal kubieke meter verse lucht per tijdseenheid wordt best aangepast aan het aantal personen die zich in de ruimte bevinden, en ook buiten de werkuren is een minimale ventilatie aanbevolen. 

Het CO2-gehalte is een belangrijke indicator voor luchtverversing en mag de grenswaarde (zoals vermeld in artikel III.1-34 van de codex over welzijn op het werk) in geen geval overschrijden. De gids raadt daarom aan om het CO2-gehalte zo laag mogelijk te houden en, indien nodig, het aantal personen in een ruimte te verminderen en bijkomende verluchting te voorzien. 

 

3. Mondmaskers 

Ook over het dragen van mondmaskers geeft de generieke gids duidelijke instructies. Onder meer met betrekking tot het correcte gebruik van maskers en wanneer die gedragen moeten worden, rekening houdend met eventuele regels in protocollen. In elk geval is een mondmasker nodig zonder ventilatieventiel, uit stof of wegwerpmateriaal, dat nauw aansluit en de neus, mond en kin bedekt. 

In sommige situaties bieden organisatorische maatregelen en collectieve beschermingsmiddelen niet genoeg bescherming en is het dragen van een mondmasker als bijkomende maatregel essentieel. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de afstand van 1,5 meter niet kan worden gegarandeerd, zowel binnen als buiten. In gesloten ruimtes met meerdere personen is het dragen van een mondmasker overigens altijd sterk aanbevolen, zelfs als de collectieve beschermingsmiddelen en de ruimte voor social distancing gerespecteerd zijn. 

 

4. Teststrategie 

Tot slot heeft de generieke gids ook een nieuw hoofdstuk over de teststrategie binnen een bedrijf gekregen. Daarin staan bovendien links naar alle relevante pagina’s op de website van de FOD WASO. 

Hoewel er steeds meer tests in ondernemingen worden uitgevoerd en ook de vaccinatiegraad bij de bevolking aanzienlijk begint te stijgen, blijft de generieke gids voor werkgevers hét sleutelinstrument om virusoverdracht op de werkvloer te vermijden. De nieuwe editie kan hier worden gedownload

Uiteraard kunnen ook de experts van Attentia helpen om de maatregelen uit de generieke gids op de werkvloer toe te passen en een veilige terugkeer voor medewerkers te garanderen. Neem met specifieke vragen dus zeker contact op via wellbeing@attentia.be

 

 

 

 


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , corona

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer