De energiecrisis brengt heel  bedrijven in een bijzonder moeilijke situatie.

Om de impact van de energiecrisis te verlichten, heeft de federale regering bijkomende steun beslist die de energierekeningen de komende maanden mee moet helpen dragen. 

 

Sociale steunmaatregelen

 • Bedrijven die in de problemen komen omwille van de hoge energiekosten zullen beroep kunnen doen op een uitstel van betaling van sociale bijdragen
 • Het systeem van tijdelijke werkloosheid ‘energie’ wordt geactiveerd en afgestemd op het Europese Temporary Crisis Framework. Hiervan is reeds geweten dat het gaat om een vorm van tijdelijke werkloosheid om economische redenen die zowel voor arbeiders en bedienden zal gelden. Werkgevers zullen aan de hand van een nieuw formulier C106-A-EIB moeten aantonen dat ze voldoen aan de voorwaarden vastgelegd in het Europese Temporary Crisis Framework.
 • Tijdelijk overbruggingsrecht voor zelfstandigen die in de problemen komen omwille van hun energiefactuur
 • Langere afbetalingsplannen voor sociale bijdragen van zelfstandigen
 • Sensibilisering voorschotten sociale bijdragen zelfstandigen
 • Fiscale en financiële steunmaatregelen

 

Uitstel van betaling van belastingen

 • Afbetalingsplannen voor fiscale schulden
 • Bijsturing van de bestaande maatregelen inzake de investeringsaftrek
 • Fiscale vrijstelling regionale steunmaatregelen
 • Aanpassen investeringsscope Belgian Recovery Fund
 • Verlaging van de accijnzen op gas en elektriciteit naar het Europees minimum voor de maanden november en december

 

Overige maatregelen

 • Tijdelijk moratorium op faillissementen voor ondernemingen getroffen door de energiecrisis als gevolg van acties door de leverancier
 • Gedragscode tussen de energieleveranciers en de zelfstandigen en de kmo’s
 • De agrovoedingssector zal als kritische sector bij voorrang energie krijgen in geval van een risico op onderbreking.

 

Zodra de wetgevende teksten en informatie van officiële instanties beschikbaar zijn, houden we u via onze nieuwsberichten verder op de hoogte.

 

Bron

 • Nieuwsbericht - eerste minister Alexander De Croo

 

 

 

 

 

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Sociale zekerheid , werkloosheid , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer