De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk organiseert elk jaar een aantal nationale en regionale campagnes, gericht op bepaalde sectoren. Tijdens deze campagnes worden er willekeurige controles uitgevoerd op het naleven van de welzijnswetgeving. De kans is dus reëel dat u binnenkort onderworpen zal worden aan een controle. De geplande inspectiecampagnes voor 2019 vindt u hier
 
De inspecteur kan op dat moment documenten opvragen zoals het globaal preventieplan en het jaaractieplan, het brandpreventiedossier, de risicoanalyse psychosociale aspecten, het omstandig verslag van de ernstige arbeidsongevallen van het laatste jaar en andere documenten. 
 
Om zeker te zijn dat uw onderneming in orde is, kan het nuttig zijn om ter voorbereiding volgende zaken eens in overweging te nemen:
  • Een specifieke risicoanalyse rond één van volgende focuspunten: elektriciteit, brandpreventie & noodplanarbeidsmiddelen,   ergonomie of fysieke belasting. Hoogdringende acties die daaruit voortkomen kunt u reeds in orde brengen. 
  • Met  een scan detecteert u hiaten in uw documenten en verkleint u de risico’s bij inspectie. Dat is een uitgebreide screening van uw bedrijf en een controle op het naleven van het arbeidsrecht. U kunt gaan voor een HR-scan, voor KMO’s hebben we de KMO scan.  Ook het outsourcen van uw interne preventie of tijdelijke ondersteuning van uw preventiedienst behoort tot de mogelijkheden. 
  • In het kader van ergonomie kan je een risicoanalyse ergonomie of een risicoanalyse fysieke belasting laten uitvoeren. Ook een opleiding ‘Spaar je rug’ of een ergocoaching zijn zinvolle acties die de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers ten goede komen. Uiteraard is ook ergonomisch advies op maat mogelijk. 
  • Is er een helder psychosociaal welzijnsbeleid? Attentia helpt u graag bij het opstellen of verfijnen van dergelijk beleid ter voorbereiding van de inspectie.
  • Heeft u al een duidelijk beeld van de stress- en motivatiebronnen in uw onderneming? De stress- en engagementsmeting (SENSOR) geeft u inzicht. Op basis van de resultaten kunt u gericht een aantal acties ter verbetering van de psychosociale risico’s opzetten en kunt u uw welzijnsbeleid optimaliseren. Ook een risicoanalyse psychosociale aspecten biedt u heel wat bijkomende inzichten. 
 
Onze consultants helpen u graag met specifieke vragen. Vraag ernaar bij uw klantenbeheerder.

Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , Sociale zekerheid , sociale zekerheid , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer