De Federale Regering zette in oktober 2021 de grote lijnen van een arbeidsmarkthervorming uit bij de opmaak van de begroting. Na maanden onderhandelen werd een definitief akkoord bereikt over deze maatregelen in de zogenaamde arbeidsdeal.

De arbeidsdeal omvat een reeks maatregelen om de arbeidsmarkt te hervormen met als doel werknemers en bedrijven weer ademruimte te geven. Deze maatregelen passen in het kader van de doelstelling van de regering om, met de steun van de regio’s, tegen 2030 een werkgelegenheidsgraad van 80 % te bereiken.

Het wetsontwerp van de Arbeidsdeal werd gisteren in het parlement goedgekeurd.

De inwerkingtreding is afhankelijk van de datum van publicatie van de wetgeving in het Belgisch Staatsblad. Bij publicatie brengen wij u onmiddellijk via een apart bericht op de hoogte en bezorgen we u een gedetailleerde bespreking van de maatregelen en een uitnodiging voor een webinar waarin de maatregelen en de praktische impact ervan voor ondernemingen besproken wordt.

Het gaat onder meer om volgende maatregelen:

Combinatie werk-privé

 • Langere termijn kennisgeving deeltijdse variabele uurrooster
 • Normale prestaties op 4 dagen
 • Wisselend weekregime
 • Recht op deconnectie
   

Opleidingen voor werknemers

 • Jaarlijks opleidingsplan
 • Individueel opleidingsrecht
   

Verhogen werkgelegenheidsgraad

 • Transitietrajecten bij ontslag door werkgever
 • Bevorderen inzetbaarheid na ontslag
 • Nachtarbeid in de e-commerce
 • Monitoring van knelpuntberoepen op sectorniveau
 • Monitoring van diversiteit en discriminatie op sectorniveau
   

Betere bescherming in de platformeconomie

 

We  informeren u ook graag dat de Nationale Arbeidsraad (NAR) tijdens de zitting van 27 september 2022 twee nieuwe interprofessionele cao’s heeft afgesloten:

 • CAO nr. 161 betreffende het recht voor een werknemer om een vorm van werk met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden te vragen; en
 • CAO nr. 162 betreffende flexibele werkregelingen.

 

Zodra de analyse van deze cao’s is afgerond, informeren u graag verder over de impact van deze wettelijke wijzigingen voor uw onderneming.

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Werken met personeel , arbeidsduur , tewerkstelling , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer