De data van de volgende sociale verkiezingen zijn gekend: Met het oog op de voorbereiding van deze sociale verkiezingen, heeft de Nationale Arbeidsraad op 20 december 2022 advies nr. 2.340 uitgebracht dat de volgende sociale verkiezingsperiode vastlegt van 13 tot en met 26 mei 2024. 

Dit betekent dat de start van de verkiezingsprocedure (dag X-60) zal plaatsvinden in de periode van 15 tot en met 28 december 2023. 

Dit advies moet wel nog omgezet worden in de nodige regelgeving. 

Ter herinnering, de sociale verkiezingen duiden de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk aan. De verkiezingen vinden om de vier jaar plaats.  


Lees meer nieuws over: Attentia

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer