Zoals eerder aangekondigd, eindigt op 11 mei de “nazorgfase”. Ondernemingen blijven desalniettemin best een aantal structurele preventiemaatregelen toepassen.

Op 11 mei 2022, 2 maanden na het opheffen van de epidemische noodsituatie, eindigt de “nazorgfase”, wat ook het einde betekent van de verplichting voor de ondernemingen om de specifieke maatregelen van de waakzaamheidsfase van de “Generieke Gids Veilig Werken tijdens een epidemie of een pandemie” en aanvullende sectorgidsen toe te passen.

Op de nieuwssite van de overheid geeft de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk (HRPBW) aan dat de specifieke preventiemaatregelen om de COVID-19-pandemie te bestrijden “in de schuif kunnen om hopelijk ook in de toekomst niet meer bovengehaald te moeten worden”.

Desalniettemin zijn er een aantal maatregelen die best behouden blijven. Zo is er de aanbeveling tot voldoende ventileren van de werkplaatsen, wat sterk in de aandacht is gekomen in de laatste versies van de Generieke gids. Deze maatregel stond echter voordien al in de Codex Welzijn op het Werk, en zal blijvende aandacht krijgen ook vanuit de arbeidsinspectie. Ook is het absoluut niet zeker dat we deze pandemie in ons land definitief achter ons kunnen laten; wereldwijd circuleert het virus nog steeds en vormen zich ook nog altijd nieuwe varianten, dus een nieuwe infectiegolf (bijvoorbeeld in het najaar) is zeker mogelijk. En tot slot blijven nieuwe pandemieën mogelijk. Het zou dus spijtig zijn dat alle zinvolle interventies ook opnieuw terzijde geschoven zouden worden.

Hiernaast doen de sociale partners van de HRPBW een oproep aan alle werknemers die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn om zich te laten vaccineren of een boosterprik te laten toedienen, en adviseren ze om op collectief niveau samen met het comité voor preventie en bescherming op het werk ervoor te zorgen dat de re-integratie op het werk van long-COVID patiënten wordt bevorderd en dat de nodige inspanningen worden gedaan om de impact op het werk van deze gezondheidscrisis op het mentale welzijn het hoofd te bieden. Voldoende aandacht voor de behoeften van de werknemers, een doordacht en uitgewerkt preventiebeleid en een goed functionerende sociale dialoog op de werkvloer blijven de sleutelelementen voor een effectief herstel na de coronacrisis.

 

Bron

Mededeling van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk over het einde van de nazorgfase in het kader van de coronacrisis https://news.belgium.be/nl/mededeling-van-de-hoge-raad-voor-preventie-en-bescherming-op-het-werk-over-het-einde-van-de


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , Vitaliteit , corona

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer