Couvin is erkend als toeristisch centrum door de federale overheid.

In de kleinhandelszaken en kapsalons, gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra, mogen de werknemers op zondag worden tewerkgesteld op voorwaarde dat de zondagstewerkstelling voor elke individuele werknemer wordt beperkt tot 39 zondagen per kalenderjaar.

 

Het begrip badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra wordt omschreven in een K.B. van 9 mei 2007:

 • Badplaatsen : dit zijn de plaatsen welke niet verder dan vijf kilometer van de kust gelegen zijn;
 • Luchtkuuroorden : dit zijn de plaatsen welke aan ten minste twee van de volgende voorwaarden voldoen :
  • de meeste hotels dienen er ten minste zes maanden per jaar gesloten te zijn;
  • het aantal residerenden dient er gedurende sommige periodes van het jaar in aanzienlijke mate toe te nemen;
  • het in het hotelbedrijf tewerkgestelde personeel dient er gedurende sommige periodes van het jaar in aanzienlijke mate toe te nemen.
 • Toeristische centra: dit zijn de plaatsen die als zodanig worden erkend door de Minister, van Werk

 

De werknemers die op een zondag arbeid verrichten, hebben recht op inhaalrust in de loop van de zes dagen die op de bewuste zondag volgen, met uitzondering van de werknemers die ploegenarbeid verrichten. Het gaat hier om onbetaalde inhaalrust, gezien de gewone rustdag ook niet wordt betaald. De inhaalrust moet niet noodzakelijk samenvallen met een normale werkdag van de werknemer: deze rust mag samenvallen met de dag waarop in de onderneming gewoonlijk niet wordt gewerkt (meestal de zaterdag).

 

Bronnen:

 • Ministerieel besluit  van 23 juni 2021 tot erkenning van de stad Couvin als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, BS 7 juli 2021
 • Koninklijk besluit  van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra, BS 3 juli 2007
   

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Werken met personeel , arbeidsduur , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer