De uitbraak van COVID-19 stelt bedrijven voor zelden geziene uitdagingen. Enerzijds moeten zoveel mogelijk mensen van thuis werken. Anderzijds weegt deze crisis natuurlijk ook heel zwaar op het psychosociaal welzijn van het personeel. Attentia geeft ondernemingen daarom aangepast advies over hoe ze hun medewerkers in deze moeilijke tijden kunnen ondersteunen. 

De gevolgen van de coronacrisis laten zich niet alleen op economisch vlak voelen, ook intern merken veel bedrijven dat hun medewerkers extra ondersteuning nodig hebben. Volgens een Brits onderzoek van het ‘Chartered Institute of Personnel and Development’ (CIPD) stellen zo’n drie op vijf organisaties dat de angst voor het virus bij hun werknemers een grote uitdaging is. Natuurlijk staan vooral de zorg- en retailsector erg zwaar onder druk, maar de situatie veroorzaakt bij iedereen een nieuwe bron van stress. 

“We stellen vast dat die stress meerdere oorzaken kan hebben. Angst voor besmetting, de combinatie van het werk met zorgen voor de kinderen, verhoogde werkdruk en onzekerheid over de toekomst van de job. Ons team helpt medewerkers, leidinggevenden en werkgevers om met deze nieuwe werksituatie om te gaan.”
Evelien Buseyne, preventieadviseur psychosociale aspecten bij Attentiaa.

 

Hoe signalen van coronastress herkennen?

Het angstgevoel dat veel mensen ervaren, is natuurlijk een volkomen normale reactie. Het zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat we ons aan de veiligheidsmaatregelen houden. “We moeten echter wel opletten dat die angst niet in paniek omslaat”, zegt Evelien Buseyne. “Medewerkers reageren elk op hun eigen manier: de ene blijft er relatief rustig onder, terwijl de andere volledig blokkeert.” 

Leidinggevenden moeten daarom nauwlettend opvolgen of iedereen zich goed in z’n vel voelt: 

  • Hou de vinger aan de pols: wees altijd alert, want gedragswijzingen kunnen op stress wijzen. Werkt iedereen van thuis? Organiseer dan regelmatig een videomeeting en let op het gedrag van de deelnemers. Bijvoorbeeld wanneer iemand erg stil is, terwijl die persoon doorgaans wel een positieve inbreng heeft.  
  • Ga een persoonlijk gesprek aan met een medewerker die tekenen van stress vertoont. Benoem in de eerste plaats de signalen die de aanleiding van het gesprek zijn, en maak duidelijk dat je bezorgd bent. Ga er niet te snel van uit dat je het probleem kent en luister actief naar de medewerker. Stel zoveel mogelijk open vragen. 

 

Hoe stress draaglijker maken voor medewerkers?

Vaak verzachten we stress door de bron aan te pakken, maar dat is bij de uitbraak van COVID-19 helaas niet mogelijk. Wel kunnen we er op een constructieve manier mee omgaan. Uiteindelijk wordt de stress grotendeels veroorzaakt door de interpretatie die we aan de situatie geven. Het is zelfs mogelijk om veerkrachtiger te worden door in te zetten op factoren die ons energie geven. 

Met de volgende tips kunnen werkgevers de stress voor hun medewerkers draaglijker maken: 

  • Ga samen met jouw medewerkers op zoek naar oplossingen voor problemen. Je mag die oplossingen natuurlijk zelf aanreiken, maar het is altijd beter als een medewerker zelf een oplossing bedenkt. Ga op z’n minst na of hij/zij zich wel in het voorstel kan vinden. 
  • Stimuleer de verbondenheid tussen medewerkers, want we zitten uiteindelijk allemaal in hetzelfde schuitje. Maak bijvoorbeeld een WhatsApp-groep met de collega’s waarin iedereen een foto van z’n tijdelijke werkplek post. 
  • Organiseer regelmatig videomeetings met het team. Veel mensen missen sociaal contact en routine tijdens hun werkdag. Zeker als je vroeger wekelijks een fysieke vergadering organiseerde, dan loont het om die routine nu met een videocall te behouden. Of bouw nieuwe routines in die meer structuur in een werkdag brengen. 
  • Geef positieve feedback en focus op successen. Stimuleer medewerkers door in te zetten op hun individuele talenten. Daag hen uit om zelf te reflecteren over hoe we het beste uit de situatie kunnen halen. Wat doen andere bedrijven in tijden van corona? 
  • Raad medewerkers aan om de inname van nieuws en informatie te doseren. We hoeven niet de hele dag door berichten over corona te volgen. Het is beter om ons te beperken tot een tweetal vaste momenten waarop we het nieuws checken. 
  • Als de aanwezigheid van kinderen een storende factor is, moeten medewerkers een grens tussen werk en privé instellen. Bijvoorbeeld door een fietslampje aan de deur van de werkruimte te hangen, zodat de kinderen weten dat ze niet mogen storen. Of door met behulp van een planning een duidelijk onderscheid te maken tussen de tijd die samen of apart wordt doorgebracht. 

 

Heel wat bedrijven doen vandaag beroep op de psychosociale ondersteuning van Attentia. Eén van hen is Toyota Belgium & Luxemburg.

“Als werkgever hebben we vanaf begin maart alle veiligheids- en hygiënevoorschriften op de werkplek geïnstalleerd. Onze medewerkers wisten dat we, zelfs als ze naar het werk komen, extra voorzorgsmaatregelen worden genomen om onze werkplek veilig te houden. We moedigen onze medewerkers aan om ook bij deze inspanning te helpen en manieren te vinden om de gezondheid en veiligheid verder te verbeteren. Elk van de bijdragen van onze medewerkers wordt gewaardeerd en we willen hun welzijn waarborgen. Vanaf de start van COVID-19 hebben we de focus gelegd op de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van onze medewerkers. Om samen sterker uit deze crisis te komen, hebben we onze teams in de best mogelijke vorm nodig, en daarom reiken we hen aanvullend psychologische en medische begeleiding van Attentia aan.”
Jelske Janssens, HR & HSE-FAC Director, en Michael Roosen, Managing Director - Toyota Belgium & Luxemburg .

  

Vier tips om uw gezicht minder aan te raken en zo het risico op Covid-19-besmetting te verkleinen.

 

Ontdek tussen onze gratis downloads nog meer tips en relevante informatie in tijden van corona. 

 


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , Vitaliteit , Werken met personeel , corona , persberichten , psychosociale risico's , stress , vitaliteit

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer