De RVA heeft in de FAQ – Tijdelijke werkloosheid Corona het recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid in geval van quarantaine na terugkeer uit een rode zone verduidelijkt.

 

Werknemers die na een terugkeer uit het buitenland in quarantaine gaan, hebben  onder bepaalde voorwaarden recht op uitkeringen als tijdelijk werkloze:

  • De werknemer mag niet arbeidsongeschikt zijn. 
  • De werknemer kan niet werken (bv. telewerk is onmogelijk)

 

Indien de  quarantaine het gevolg is van een niet essentiële reis (bv. vakantie)

  • naar een "rode" zone binnen een land van de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, het VK of Zwitserland (bij datum vertrek); of
  • naar een ander land dan de hierboven opgesomde

is er géén recht op tijdelijke werkloosheid, aangezien dat géén situatie van overmacht is. Er is immers een reisverbod.

 

Wanneer de werknemer terugkeert uit een oranje zone of rode zone (voor zover deze niet rood was bij vertrek), heeft hij recht op uitkeringen indien hij een quarantaine-getuigschrift van zijn arts kan voorleggen.

De RVA zal controles uitvoeren en zal de tijdelijke werkloosheid weigeren of achteraf terugvorderen indien de voorwaarden niet vervuld zijn (bv. wanneer er een reisverbod is bij vertrek).

 

Bron :

  • RVA – FAQ tijdelijke werkloosheid Corona

 

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Sociale zekerheid , Werken met personeel , corona , werkloosheid , wetgeving