Op 29 juli 2021 werd de Wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteunings- maatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De Wet voorziet in de verlenging van een aantal steunmaatregelen tot 30 september 2021. 

 

Het gaat om volgende maatregelen:

 • de uitzonderlijke maatregelen aanvullende verzekeringen;
 • de tijdelijke werkloosheid voor opvang kinderen;
 • het bijkomend quotum vrijwillige overuren voor cruciale sectoren;
 • neutralisatie uren studentenarbeid;
 • bijzondere afbetalingsplannen voor RSZ-bijdragen 3e kwartaal 2021;
 • de vrijwillige tijdelijke schorsing tijdskrediet of thematisch verlof;
 • de cumul tijdskrediet/thematisch verlof en tewerkstelling bij andere werkgever die behoort tot de zorgsector, het onderwijs of contactopsporing;
 • de tijdelijke inschakeling van asielzoekers in wachtperiode;
 • de bijdrageverminderingen voor werkgevers in reis- en hotelsector;
 • mogelijkheid opeenvolgende contracten van bepaalde duur af te sluiten in het onderwijs en de zorgsector;
 • terbeschikkingstelling en tijdelijke arbeid in het onderwijs en de zorgsector.

 

Bron:

 • Wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteunings- maatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS 24 december 2020

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , corona

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer