De tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels met 20% , die oorspronkelijk van kracht was van 24 december 2020 tot en met 31 maart 2021wordt verlengd tot 30 juni 2021 waardoor de werknemers een hoger nettoloon overhouden na toepassing van het loonbeslag of de loonoverdracht.

 

Beroepsinkomen

 

Netto inkomsten

Beslagbaar gedeelte

Tussen € 0 en € 1.366

0 %

Tussen € 1.366,01 en € 1.467

20 % - max 20,20 €

Tussen € 1.467,01 en € 1.619

30 % - max 45,60 €

Tussen € 1.619,01 en € 1.770

40 % - max 60,40€

Boven € 1.770

100 %

 

Vervangingsinkomen

 

Netto inkomsten

Beslagbaar gedeelte

Tussen € 0 en € 1.366

0 %

Tussen € 1.366,01 en € 1.467

20 % - max 20,20 €

Tussen € 1.467,01 en € 1.770

30 % - max 92,90 €

Boven € 1.770

100 %

 

 

Bron :

  • Koninklijk besluit van 29 maart 2021 tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij wetten van 20 december 2020 houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, van 30 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, B.S. 31 maart 2021.

 

 


Lees meer nieuws over: Verloning , Werken met personeel , corona , verloning , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer