De geldigheidsduur van maaltijdcheques, ecocheques ,geschenken-en sport en cultuurcheques die dreigen te vervallen door de coronacrisis is verlengd[1].

 

De Nationale Arbeidsraad (NAR) had hier in april 2020 reeds toe geadviseerd[2]. Deze verlenging houdt immers grote voordelen in voor de begunstigden door de vrijwaring van hun koopkracht, en voor de handelaars en ondernemingen, met inbegrip van de horecasector, omdat de herneming van hun activiteiten wordt gestimuleerd.

 

Bovendien is de verlenging gunstig voor de hele economie omdat de consumptie weer op gang komt doordat die cheques opgebruikt kunnen worden en gelet op de veelheid aan sectoren waar die cheques van toepassing zijn.

 

Het koninklijk besluit regelt deze verlenging als volgt:
 

  • Voor de maaltijdcheques, ecocheques en geschenkcheques die vervallen in de maanden maart tot en met juni 2020, verlengt de geldigheidsduur met 6 maanden vanaf de vervaldatum van de betrokken cheques
  • voor de sport- en cultuurcheques, die 30 september als vaste vervaldatum hebben, verlengt de geldigheidsduur tot 31 december 2020

 

Het koninklijk besluit heeft uitwerking vanaf 1 maart 2020.

 

[1] Koninklijk besluit van 20 mei 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders houdende de verlenging van de geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques als gevolg van de COVID-19-pandemie, BS 29 mei 2020

[2] NAR - ADVIES 2161 van 8 april 2020 - Coronaviruscrisis - Uitbreiding geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques

 

 

 


Lees meer nieuws over: Verloning , Werken met personeel , corona , wetgeving