Het corona-ouderschapsverlof zal verlengd worden tot en met 30 september 2020.

Het is tot nader order nog niet mogelijk om een aanvraag in te dienen bij de RVA voor de periode van 1 juli tot en met 30 september 2020.

De andere wijzigingen vanaf 1 juli 2020:

  • De alleenwonende ouders (enkel samenwonen met één of meer kinderen ten laste) en de ouders van een gehandicapt kind zullen naast een 1/5 en halftijds corona -ouderschapsverlof ook een voltijds corona-ouderschapsverlof kunnen opnemen.
  • Het bedrag van de onderbrekingsuitkering voor het corona-ouderschapsverlof voor de alleenwonende ouders en de ouders van een gehandicapt kind wordt verhoogd met 50% ten opzichte van de uitkering van het gewone ouderschapsverlof. Het bedrag van deze verhoogde onderbrekingsuitkering wordt wel geplafonneerd, wat ervoor moet zorgen dat de onderbrekingsuitkering niet hoger is dan het gederfde brutoloon.

 

 

 

Bron:

  • Bericht RVA

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Sociale zekerheid , Werken met personeel , corona , verloven , wetgeving

2022 ©
Attentia
Privacyregeling | Disclaimer