Het koninklijk besluit dat de gelijkstelling jaarlijkse vakantie voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge corona regelt, is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 5 juni 2020.

 

Concreet betekent dit dat voor de berekening van het bedrag van het vakantiegeld en van de vakantieduur de dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de pandemie, veroorzaakt door het coronavirus, gelijkgesteld worden met effectief gewerkte dagen.  Dit geldt voor de dagen werkloosheid in de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020.

 

Er is op heden nog geen koninklijk besluit dat de gelijkstelling voorziet voor de periodes tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona vanaf 1 juli 2020.


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Sociale zekerheid , Werken met personeel , corona , verlof , verloven , wetgeving

2021 ©
Attentia
Privacyregeling | Disclaimer