Om de 3 jaar organiseert de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer een enquête bij ondernemingen en overheidsinstellingen in België die gemiddeld meer dan 100 werknemers in dienst hebben. Ze worden hierbij bevraagd over de woon-werkverplaatsingen van hun werknemers.

 

Deze enquête heeft twee doelstellingen:

 

  • Door van woon-werkverkeer een gespreksthema te maken binnen de ondernemingen en openbare instellingen, worden werkgevers aangezet tot maatregelen die een meer duurzame en efficiënte mobiliteit mogelijk maken.
  •  
  • Op deze manier worden gegevens verzameld over het woon-werkverkeer in België en over het mobiliteitsbeleid van ondernemingen. Deze gegevens kunnen vervolgens worden gebruikt door tal van mobiliteitsactoren zoals overheden, consultants, universiteiten….

 

De meest recente informatie-inzameling vond plaats tussen 1 juli 2017 en 31 januari 2018.

 

Dit jaar stond de volgend de enquête op het programma. Werkgevers moesten deze in principe invullen op basis van de toestand op 30 juni 2020.

Als gevolg van de gezondheidscrisis is de 6de editie van de federale enquête over de woon-werkverplaatsingen uitgesteld tot 2021. Deze zal plaatsvinden van 30 juni 2021 tot 31 januari 2022.

 

Bedrijfsvervoerplannen Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Elk bedrijf, openbaar of privé, dat meer dan 100 werknemers tewerkstelt op eenzelfde site in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is wettelijk verplicht om, om de drie jaar, een bedrijfsvervoerplan (BVP) op te stellen en een aantal verplichte maatregelen in te voeren

 

Ook de Brusselse regering heeft besloten om het opstellen van het bedrijfsvervoerplan uit te stellen met één jaar. Dit betekent dat de referentiedatum voor het opstellen het bedrijfsvervoerplan 30 juni 2021 wordt (in plaats van 30 juni 2020) en de nieuwe deadline voor het indienen van het plan 31 januari 2022 (in plaats van 31 januari 2021).

 

COVID-19 en de uitzonderlijke gezondheidscrisis die volgde na deze pandemie heeft immers nog steeds een aanzienlijke invloed op onze werk- en mobiliteitsgewoonten. Een mobiliteitsenquête afnemen bij werknemers in deze omstandigheden zou dan ook een beeld geven van deze zeer specifieke context, maar zou geen goede basis kunnen vormen om de impact van het vervoerplan van de voorbije jaren te evalueren en om nieuwe doelstellingen te formuleren voor de komende jaren.

 

Bronnen:

  • FOD Mobiliteit
  • Leefmilieu Brussel

 

 

 


Lees meer nieuws over: Werken met personeel , corona , Milieu , mobiliteit , woon-werkverkeer

2022 ©
Attentia
Privacyregeling | Disclaimer