Een wet verschenen in het Belgisch Staatsblad op 23 juni 2020 past de loongrenzen ingeval van loonbeslag en loonoverdracht tijdelijk aan.

 

In de periode van 30 mei 2020 tot 17 juni 2020 gold er een tijdelijke opschorting van bewarende en uitvoerende loonbeslagen. Deze opschorting is niet verlengd geweest, hoewel de mogelijkheid hiertoe wettelijk voorzien was.

 

Maar om de particulieren met een schuldenlast toch wat meer ademruimte te bieden tijdens deze financieel moeilijke tijden worden de drempels van het loonbeslag tussen 20 juni 2020 en 31 augustus 2020 verhoogd. Dit betekent dat het gedeelte van het loon, dat vatbaar is voor loonbeslag of loonoverdracht is tijdelijk verlaagd wordt en werknemers meer overhouden van hun loon.

 

Grenzen

·Inkomsten uit arbeid

Deel vatbaar voor beslag of overdracht 2020

Nettomaandinkomen

Nettomaandinkomen van 20 juni 2020 – 31 augustus 2020

Niets

> €1.138

> €1.366

20%

€1.138,01 - €1.222

€1.366,01 - €1.467

30%

€1.222,01 - €1.349

€1.467,01 - €1.619

40%

€1.349,01 - €1.475

€1.619,01 - €1.770

Alles kan worden beslagen of overgedragen

Meer dan €1.475

Meer dan €1.770

 

·Vervangingsinkomsten

Deel vatbaar voor beslag of overdracht 2020

Nettomaandinkomen

Nettomaandinkomen van 20 juni 2020 – 31 augustus 2020

Niets

> €1.138

> €1.366

20%

€1.138,01 - €1.222

€1.366,01 - €1.467

40%

€1.222,01 - €1.475

€1.467,01 - €1.770

Alles kan worden beslagen of overgedragen

Meer dan €1.475

Meer dan €1.770

Kinderen ten laste

Ook de vermindering van het beslagbaar loon per kind ten laste wordt tussen 20 juni 2020 en 31 augustus 2020 verhoogd van €70/kind naar €84/kind.

 

Geldigheidsduur

De wet treedt buiten werking op 31 augustus 2020, maar kan verlengd worden per koninklijk besluit.

 

Bron :

  • Wet van 19 juni 2020 tot tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels bedoeld in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek, BS 19 juni 2020

 

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Werken met personeel , corona , wetgeving

2022 ©
Attentia
Privacyregeling | Disclaimer