Op 12 januari 2021 verscheen een wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Dit besluit verlengt de geldende corona-maatregelen verlengd tot 1 maart 2021. 

Telewerk blijft dus ook verplicht tot die datum bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. 

Indien telewerk niet kan worden toegepast, nemen de ondernemingen, verenigingen en diensten de maatregelen om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. Ze bezorgen de personeelsleden die niet kunnen telewerken een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt. 

De sociale-inspectiediensten voeren in januari 2021 een nationale flitscontrole uit rond het verplicht telethuiswerk in de tertiaire sector (dienstverlening). De SIOD heeft op zijn website specifieke checklists gepubliceerd waar werkgevers alle Covid-19-maatregelen kunnen terugvinden. 

 

Bron : 

  • Ministerieel besluit van 12 januari 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 12 januari 2021 

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Werken met personeel , corona , wetgeving