Heel wat werkgevers maken tijdens de coronacrisis gebruik van het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona. Volgens de huidige regels loopt een opzeg gewoon verder tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid.

Een wetsvoorstel dat hier verandering in brengt, is aangenomen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

 

In dit wetsvoorstel is bepaald dat bij opzegging door de werkgever, gegeven vóór of tijdens een periode tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona, de opzeggingstermijn ophoudt te lopen tijdens deze schorsing.

Een uitzondering is voorzien voor opzeggingstermijnen die reeds lopend waren voor 1 maart 2020. In dat geval blijft de opzegtermijn ook tijdens de periode tijdelijke werkloosheid verder lopen.

 

De inwerkingtreding is voorzien op datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 

Werknemers die tijdelijk werkloos wegens overmacht zijn en na de publicatie van de wet in het Staatsblad worden ontslagen, behouden hun volledige opzegperiode.

Voor tijdelijke werklozen overmacht corona die hun ontslag voordien kregen, zal de opzeg na de publicatie geschorst zijn voor de resterende termijn. De opzegperiode voordien is evenwel niet geschorst.

Na negatief advies van de Raad van State wordt maatregel dus niet retroactief ingevoerd.

 

Onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Wij houden u verder via deze weg verder op de hoogte.

 

Bron :

  • Wetsvoorstel tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de COVID-19-crisis, de Kamer nr 1212

 

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Sociale zekerheid , Werken met personeel , corona , werkloosheid , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer