Op 22 juni 2020 is de wet van 15 juni 2020 tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de COVID-19-crisis verschenen in het Belgische Staatsblad.

Heel wat werkgevers maken tijdens de coronacrisis gebruik van het vereenvoudigde stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona. Deze maatregel is, volgens de huidige reglementering, van toepassing tot 31 augustus 2020.

In geval van ontslag door de werkgever wordt de opzegtermijn gewoonlijk niet geschorst door tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Deze wet brengt hier nu verandering in voor de periodes tijdelijke werkloosheid overmacht corona.

 

Vanaf 22 juni 2020 (dag van publicatie in het Staatsblad) houdt de opzeggingstermijn in geval van opzegging door de werkgever, gegeven vóór of tijdens een periode tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona, te lopen tijdens deze schorsing van de arbeidsovereenkomst. De dagen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona die 22 juni 2020 voorafgaan schorsen de opzegtermijn dus niet!

Een uitzondering is voorzien voor opzeggingstermijnen die reeds lopend waren vóór 1 maart 2020. In dat geval blijft de opzegtermijn ook tijdens de periode tijdelijke werkloosheid overmacht corona  verder lopen. 

 

Overzicht

 

Opzegtermijn

Impact wet 15 juni 2020

 

Afgelopen vóór 22 juni 2020

 

Geen impact

 

Aangevangen vóór 1 maart 2020 en niet afgelopen op 22 juni 2020

 

Geen impact

 

Aangevangen vanaf 1 maart 2020 en niet afgelopen op 22 juni 2020

 

Dagen tijdelijke werkloosheid overmacht corona vanaf 22 juni 2020 schorsen de opzeggingstermijn

 

Indien de werknemer zelf opzeg heeft gegeven, wordt de opzeggingstermijn niet geschorst.

 

Bron :

  • Wet van 15 juni 2020 tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de COVID-19-crisis, BS 22 juni 2020

 

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , corona , ontslag , werkloosheid

2021 ©
Attentia
Privacyregeling | Disclaimer