In het kader van de opvolging van de gezondheidscrisis door covid-19 kwamen enkele praktische problemen naar boven: 
 

 • Artsen krijgen te maken met tal van modellen van medische getuigschriften voor werkgevers, wat de administratieve last voor hen behoorlijk verzwaart. 
 • Hoewel een werknemer in staat is om te werken, kan het in bepaalde omstandigheden en rekening houdend met de huidige situatie zijn dat de arts beslist dat de werknemer in quarantaine moet worden geplaatst en zich dus niet naar zijn werkplek mag begeven.  
 •  

Uit de verschillende medische getuigschriften is dan ook niet altijd makkelijk voor de werkgever om uit te maken wat de precieze situatie is en of de werknemer al dan niet recht heeft op gewaarborgd loon. 

 

Om hierop een antwoord stelt het RIZIV twee nieuwe getuigschriften beschikbaar die de patiënt aan zijn werkgever bezorgt:  

 

 • Een medisch getuigschrift dat betrekking heeft op ziekte, zwangerschap of ongevallen in de particuliere sfeer. 

Wanneer een werknemer bij zijn werkgever een medisch getuigschrift indient, heeft hij recht op gewaarborgd loon ten laste van de werkgever. 

 

 • Een "quarantainegetuigschrift" dat wordt afgeleverd aan werknemers die arbeidsgeschikt zijn, maar die zich niet naar hun werkplek kunnen begeven, meer bepaald: 
  • Als hij in nauw contact is geweest met een geïnfecteerde persoon; 
  • Als hij zelf besmet is terwijl hij geen symptomen vertoont; 
  • Als zijn medische situatie een risico is (bijvoorbeeld als zijn immuun afweersysteem verzwakt is). 

 

Een patiënt die een quarantainegetuigschrift ontvangt, mag in het algemeen de woning niet verlaten. 

Toch zal de arts elke individuele situatie beoordelen en zijn patiënt informeren over de essentiële afwijkingen die toegestaan blijven, zoals essentiële medische afspraken die niet kunnen worden uitgesteld tot na de quarantaineperiode en, als de patiënt geen ander alternatief heeft, voor de bevoorrading van geneesmiddelen en voedsel. 

 

Indien telewerk voor deze werknemers niet mogelijk is, kan de werkgever tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroepen en is er dus geen gewaarborgd loon verschuldigd. De werknemers hebben recht op uitkeringen ten laste van de RVA. 

 

De modellen van de getuigschriften worden eerstdaags opgenomen in de softwarepakketten van de artsen. 

 

Bron :  

 • Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) 

 

 

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Sociale zekerheid , sociale zekerheid , werkloosheid , ziekte

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer