Op 31 augustus 2020 berichtten we dat Federaal minister van Werk, Economie en Consumenten Nathalie Muylle had  aangekondigd een besluit klaar te hebben dat de toepassing van de tijdelijke werkloosheid corona overmacht mogelijk maakt tot 31 december 2020 in sectoren die gevat zijn door een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad waardoor hun activiteiten beperkt worden.

 

Dit Ministerieel besluit is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 17 september 2020.

 

Concreet gaat het om onderstaande paritaire comités :

 

PC 100
Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden

Beperkt tot activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen en tot de reisbureaus en touroperators

PC 109
Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf

Beperkt tot het verhuren en plaatsen van tenten

PC 111

Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw

Beperkt tot de activiteiten van de vliegtuigbouw en het onderhoud en de reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen en constructie en montage in functie van podiumbouw

PC 126

Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking

Beperkt tot het verhuren en het plaatsen van materieel voor het inrichten van beurzen, tentoonstellingen, feestelijkheden; het vervaardigen, het verhuren en het plaatsen van stands, decors, tribunes; het verhuren van ruimten voor tentoonstellingen, beurzen, feestelijkheden, het al dan niet bestendig uitstallen van koopwaar, manifestaties van welke aard ook; het inrichten van stands, tentoonstellingen, beurzen

PC 139

Paritair Comité voor de binnenscheepvaart

Beperkt tot de pleziervaart voor toeristische doeleinden

PC 140.01

Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars

Beperkt tot touringcars

PC 140.02

Paritair Subcomité voor de taxi's

 

PC 140.04

Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens

Beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen

PC 149.01

Paritair Subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie

Beperkt tot het plaatsen van geluids- en beeldinstallaties in het kader van de organisatie van evenementen

PC 200

Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden

Beperkt tot activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen; tot de reisbureaus en touroperators; tot het weg- en spoorvervoer van personen

PC 209

Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid

Beperkt tot de activiteiten van de vliegtuigbouw en het onderhoud en de reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen

PC 215

Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

Beperkt tot het verhuren en plaatsen van tenten

PC 226

Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek

Beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen

PC 227

Paritair Comité voor de audiovisuele sector

 

PC 302

Paritair Comité voor het hotelbedrijf

 

PC 303.03

Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen

 

PC 304

Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf

 

PC 314

Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

Beperkt tot de exploitatie van jacuzzi's, stoomcabines en hammams

PC 315

Paritair Comité voor de handelsluchtvaart en haar subcomités

Beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen

PC 329

Paritair Comité voor de socio-culturele sector

 

PC 333

Paritair Comité voor toeristische attracties

 

 

Om de vereenvoudigde procedure te kunnen blijven gebruiken tot 31.12.2020, moet de werkgever via mail het formulier C106A-CORONA-HGO bezorgen aan de dienst Tijdelijke werkloosheid van het RVA-kantoor dat bevoegd is in functie van de maatschappelijke zetel.

Werkgevers waarvan de  werknemers vallen onder het PC nr. 140.02, 227, 302, 303.03, 304, 329, of 333 zijn u automatisch erkend als onderneming behorend tot een uitzonderlijk hard getroffen sector en hoeven dit formulier niet in te dienen bij de RVA.

 

Bron :

  • Ministerieel besluit van 10 september 2020 tot uitvoering van artikel 15 van het koninklijk besluit van 15 juli 2020 tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, BS 17 september 2020.

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Sociale zekerheid , Werken met personeel , corona , sociale zekerheid , werkloosheid , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer