De federale ministerraad van 23 oktober 2020 heeft op voorstel van minister Economie en van Werk Pierre-Yves Dermagne een amendement goedgekeurd op het voorontwerp van  wet tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden november en december 2020. Het amendement heeft als doel de horeca te steunen. 

 

Het voorontwerp kent een subsidie aan het sectoraal fonds Horeca toe, om de uitbetaling van de eindejaarspremies voor alle werknemers in de sector te waarborgen.

Het voorstel heeft als doel de werknemers in de horecasector die al enkele maanden tijdelijk werkloos zijn en de werkgevers in de zwaar getroffen sector te ondersteunen.

Het amendement wordt ter goedkeuring aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers voorgelegd.

 

Wij houden u via onze nieuwsberichten en Newsletter verder op de hoogte.

 

Bron:

  • Federale ministerraad 23 oktober 2020

Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Verloning , Werken met personeel , corona , verloning , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer