De Federale ministerraad van 23 oktober 2020 heeft voorstel van minister van Sociale zaken Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goedgekeurd dat een regeling invoert voor bepaalde werkgevers in de vorm van een premie die de kwartaalbedragen voor het derde kwartaal van 2020 compenseert. 

 

Het gaat om een vrijstelling in de vorm van een premie, die gelijk is aan de basiswerkgeversbijdragen. Het bedrag wordt verminderd met de RSZ-verminderingen en vermeerderd met verschuldigde solidariteitsbijdragen op studentenarbeid. 

 

De maatregel is van toepassing op:

  • de inrichtingen in de horecasector, inrichtingen die vallen onder paritair comité 302 voor het hotelbedrijf en andere eet- en drankgelegenheden  
  • de werkgevers in de sector van evenementen en spektakel (wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités)
  • de werkgevers die werkzaam zijn als exploitant van kermisattracties.

 

De premie zal worden berekend eerst op basis van de cijfers voor het eerste kwartaal, daarna op basis van de cijfers voor het derde kwartaal 2020.

 

De bedoeling van deze maatregel is om liquiditeitsproblemen van de werkgevers te beperken en om ontslagen te voorkomen. 

 

Wij houden u via onze nieuwsberichten en Newsletter verder op de hoogte.

 

Bron:

  • Federale ministerraad 23 oktober 2020 - News.belgium

 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Sociale bijdragen , Sociale zekerheid , Werken met personeel , corona , RSZ , sociale bijdragen , sociale zekerheid , wetgeving

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer