Bij het begin van het nieuwe jaar kondigt ECHA een nieuwe inspectiecampagne aan. De inspecteurs zullen samenwerken met nationale douaneautoriteiten om te controleren of importeurs en fabrikanten voldoen aan de REACH-registratieverplichtingen.

Deze inspecties maken deel uit van het zevende gecoördineerde REACH-handhavingsproject van het Handhavingsforum (REF-7), waarbij alle 31 EU- en EER-landen betrokken zijn. Die zullen hun douaneautoriteiten inzetten om aan deze actie mee te werken bij de controle van de import van chemische stoffen.

De laatste REACH-registratietermijn is in 2018 verstreken. Deze controles zijn dus de eerste waarvoor alle registraties in aanmerking komen. Ze zullen betrekking hebben op geïmporteerde en geproduceerde stoffen in alle hoeveelheidsklassen, waarbij de nadruk ligt op geïmporteerde stoffen of geproduceerd in hoeveelheden van 1 tot 100 ton per jaar. Ook onderdelen van de registratiedossiers zullen gecontroleerd worden, alsook andere verplichtingen in verband met registraties, zoals de vereiste updates van de registratiedossiers.

Inspecteurs in de lidstaten zullen tevens controleren of stoffen die als tussenproduct zijn geregistreerd, effectief aan de definitie van tussenproducten voldoen, en onder strikt gecontroleerde omstandigheden worden vervaardigd en gebruikt.

Dit REF-7-project is in de loop van 2018 grondig voorbereid in het Handhavingsforum. Een rapport over de resultaten van de inspecties zal beschikbaar zijn in het vierde kwartaal van 2020.

 

Bronnen

 


Lees meer nieuws over: Preventie en bescherming , arbeidsreglementering