De sociale-inspectiediensten voeren in januari 2021 een nationale flitscontrole uit rond het verplicht telethuiswerk in de tertiaire sector (dienstverlening).

Op aangeven van de Nationale Veiligheidsraad is telethuiswerk verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

De flitscontroles hebben een ontradend effect voor ogen, door aan de overtreders duidelijk te maken dat het risico dat ze gevat worden reëel is. Het informatieve en preventieve karakter weerhoudt de inspectiediensten er echter niet van om sancties op te leggen wanneer er ernstige inbreuken worden vastgesteld. Die grootschalige actie gebeurt bovenop de gebruikelijke willekeurige controles.

De SIOD heeft op zijn website specifieke checklists gepubliceerd waar werkgevers alle Covid-19-maatregelen kunnen terugvinden.

 

Bron

website van de RVA 


Lees meer nieuws over: Tewerkstelling , Werken met personeel , corona

2023 ©
Attentia
Privacyverklaring | Disclaimer